an interior shot of the Aristech factory

Privacy

ARISTECH SURFACES LLC PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Inleiding

Aristech Surfaces LLC (""Bedrijf"" of ""Wij"") respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen door ons aan dit beleid te houden.

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u de website bezoekt (www.aristechsurfaces.com of onze ""Website"") en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie. Ons privacybeleid bestaat uit zowel dit websiteprivacybeleid als, waar van toepassing, de AVG-privacyverklaring. Als u inwoner bent van een land in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, inclusief Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, raadpleeg dan onze AVG-privacyverklaring hieronder voor meer informatie over uw rechten en onze plichten, die van toepassing zijn op persoonlijke informatie op door ons verzamelde EU-ingezetenen.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • Op deze website.

 • In e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en deze Website.

Het is niet van toepassing op informatie verzameld door:

 • ons offline of op een andere manier, inclusief op een andere website die wordt beheerd door het Bedrijf of een derde partij; of

 • enige derde partij, inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.

Lees dit beleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen (zie Wijzigingen in ons privacybeleid). Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates.

Informatie die we over u verzamelen en hoe we deze verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Website, waaronder informatie:

 • waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, bedrijf, postadres, e-mailadres en telefoonnummer (""persoonlijke informatie"");

 • die over u gaat maar u niet persoonlijk identificeert, zoals uw vragen/opmerkingen; en/of

 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en gebruiksgegevens.

We verzamelen deze informatie:

 • Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt.

 • Automatisch terwijl u door de site navigeert. Automatisch verzamelde informatie kan gebruiksdetails, IP-adressen en informatie bevatten die via cookies wordt verzameld.

Informatie die u aan ons verstrekt. De informatie die we op of via onze website verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze Website. Dit omvat informatie die is verstrekt op het moment van het plaatsen van materiaal, het aanvragen van aanvullende diensten of het solliciteren naar een baan. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze Website meldt.

 • Gegevens en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u contact met ons opneemt.

Informatie die we verzamelen via automatische gegevensverzamelingstechnologieën. Terwijl u door onze website navigeert en ermee communiceert, kunnen we technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder:

 • Details van uw bezoeken aan onze Website, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent en gebruikt op de Website.

 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan persoonlijke informatie bevatten en we kunnen deze bewaren of associëren met persoonlijke informatie die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Het helpt ons onze website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, onder meer door ons in staat te stellen:

 • Onze doelgroepgrootte en gebruikspatronen te schatten.

 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen zijn:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt browsercookies weigeren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u echter deze instelling selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze Website. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar onze Website leidt.

 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren en navigatie van, naar en op onze website te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als voor browsercookies. Zie Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en vrijgeven voor informatie over het beheren van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor Flash-cookies.

 • Webbakens. Pagina's van onze website [en onze e-mails] kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of [een e-mail hebben geopend] en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde website-inhoud en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie:

 • Om onze Website en de inhoud ervan aan u te presenteren.

 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.

 • Om elk ander doel waarvoor u het verstrekt te vervullen.

 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso.

 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Website of producten of diensten die wij aanbieden of leveren.

 • Bied toekomstige service en ondersteuning

 • Op een andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.

 • Voor elk ander doel met uw toestemming.

 • Personaliseren van een deel van de webinhoud en promoties op basis van uw persoonlijke interesseprofiel, zodat onze website steeds relevanter wordt voor uw behoeften

 • Het geven van input over uw specifieke behoeften aan onze marketing- en verkooporganisaties om huidige marketing- en verkoopinitiatieven steeds relevanter te maken voor uw behoeften

 • Informatie communiceren over producten of services die nuttig of urgent van aard kunnen zijn, inclusief problemen met productprestaties of oplossingen

 • Belangrijke websitewijzigingen of informatie over webinhoud communiceren

We gebruiken niet-persoonlijke informatie op verschillende andere manieren, waaronder om het siteverkeer te helpen analyseren, de behoeften en trends van klanten te begrijpen, gerichte promotionele activiteiten uit te voeren en onze diensten te verbeteren. We kunnen uw niet-persoonlijke informatie op zichzelf gebruiken of deze samenvoegen met informatie die we van anderen hebben verkregen. We kunnen uw niet-persoonlijke informatie delen met onze gelieerde bedrijven en derde partijen om deze en andere doelen te bereiken, maar onthoud dat geaggregeerde informatie anonieme informatie is die u niet persoonlijk identificeert.

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers zonder beperking openbaar maken.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen of die u verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.

 • Om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.

 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.

 • Met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.

 • Als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Artitech Surfaces LLC, onze klanten of anderen te beschermen.

Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en vrijgeven

We hebben mechanismen gecreëerd om u keuzes te bieden voor controle over uw informatie:

 • Trackingtechnologieën en advertenties. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Voor meer informatie over hoe u uw Flash-cookie-instellingen kunt beheren, gaat u naar de Flash Player-instellingenpagina op de website van Adobe. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze site dan mogelijk niet toegankelijk zijn of niet goed werken.

 • Promotieaanbiedingen van het bedrijf. Als u niet wilt dat uw e-mailadres/contactgegevens door het bedrijf worden gebruikt om onze eigen producten of diensten of diensten van derden te promoten, kunt u zich afmelden door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een e-mail sturen met het verzoek om te worden weggelaten uit toekomstige e-maildistributies. Deze opt-out is niet van toepassing op informatie die aan het bedrijf wordt verstrekt als gevolg van een productaankoop, garantieregistratie, productservice-ervaring of andere transacties.

Uw gegevens bijwerken

U kunt ons een e-mail sturen op het adres in het gedeelte Contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen. We kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste zou schenden of ertoe zou leiden dat de informatie onjuist zou zijn.

Gebruikt u op voorkeuren gebaseerde advertenties?

We delen momenteel geen persoonlijke informatie die we verzamelen voor op voorkeuren gebaseerde reclamedoeleinden en we hebben momenteel geen plannen om dit via deze site te doen.

Wat zijn onze beveiligingsmaatregelen?

We nemen maatregelen die we redelijk achten om persoonlijke informatie die via deze website is verzameld, te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We hebben passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Houd er echter rekening mee dat we, ondanks dergelijke redelijke voorzorgsmaatregelen, de veiligheid van informatie die u ons online openbaart of verzendt, niet kunnen garanderen of garanderen en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. . In het ongelukkige geval dat uw persoonlijke gegevens in het gedrang komen, kunnen we u per e-mail op de hoogte stellen (naar eigen goeddunken, behalve waar wettelijk vereist) naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt binnen de meest geschikte tijd die redelijkerwijs onder de omstandigheden; met dien verstande dat vertragingen bij de melding kunnen optreden terwijl we de nodige maatregelen nemen om de omvang van de inbreuk te bepalen en de redelijke integriteit van het systeem te herstellen, evenals voor de legitieme behoeften van wetshandhavingsinstanties als melding een strafrechtelijk onderzoek zou belemmeren. Van tijd tot tijd evalueren we nieuwe technologie voor het beschermen van informatie en waar nodig upgraden we onze informatiebeveiligingssystemen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te publiceren. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonlijke informatie van onze gebruikers, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving op de startpagina van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we een actueel actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben, en voor het periodiek bezoeken van onze website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Neem voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en onze privacypraktijken contact met ons op via:

info@aristechsurfaces.com

of via ons gratis nummer: 1-800-354-9858


AVG PRIVACYVERKLARING

Met ingang van 25 mei 2018

Inleiding

Deze AVG-privacyverklaring is een aanvulling op ons privacybeleid en heeft betrekking op bepaalde persoonlijke gegevens die we hebben verzameld over inwoners van de landen van de Europese Unie, bestaande uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, en voor zover het Verenigd Koninkrijk niet langer een lid van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk. Het legt uit waarom we die informatie hebben, hoe we deze gebruiken en ermee omgaan, en uw rechten op die informatie, allemaal zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Welke persoonsgegevens hebben wij?

Wat u ons verstrekt

We kunnen uw persoonlijke contactgegevens verzamelen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en land van verblijf.

Van anderen

We kunnen informatie over u ontvangen van onze leveranciers of gelieerde ondernemingen, zoals uw persoonlijke contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en land van verblijf, of in het kader van het verlenen van service en ondersteuning aan onze klanten.

Waar hebben we uw persoonsgegevens vandaan?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u ons vraagt contact met u op te nemen, of wanneer u een bestelling plaatst voor onze producten en diensten. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. We kunnen ook uw contactgegevens verzamelen wanneer u deze verstrekt door onze Website te gebruiken, evenals uw IP-adres en andere informatie over uw activiteit op onze Website, zoals welke pagina's u bezoekt. We kunnen ook persoonlijke gegevens ontvangen wanneer we werken aan de oplossing van de problemen van onze klanten.

Wat is ons doel voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens?

Onze wettelijke basis voor het bewaren van uw informatie hangt af van de omstandigheden waaronder we deze hebben verkregen:

Soort informatie & Wettelijke basis voor verwerking

 • Contactgegevens van klanten en potentiële klanten verzameld in verband met een bestelling of een aanvraag: Voor de uitvoering van een contract

 • Contactgegevens van klanten en potentiële klanten verzameld voor gebruik bij het op de markt brengen van aanvullende producten en diensten: Toestemming of legitieme belangen

 • Persoonsgegevens van de klanten van onze klanten: Voor de uitvoering van een contract

 • Persoonsgegevens van werknemers of sollicitanten: Voor de uitvoering van een contract of legitieme belangen

Wat we doen met uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om met u per e-mail of telefoon te kunnen communiceren en u te informeren over onze dienstverlening, de status van uw bestelling of vragen over de betaling van uw factuur. We kunnen ook uw IP-adres en details over uw activiteit op onze Website verzamelen om uw interesses en voorkeuren te begrijpen.

De persoonlijke gegevens die we bewaren, worden veilig opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de informatiebeveiligingsmaatregelen en richtlijnen in onze branche. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, rekening houdend met het risiconiveau dat gepaard gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als we uw persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van het leveren van probleemoplossende diensten aan onze klanten, zullen we die gegevens veilig accepteren, scheiden van andere klantgegevens en de toegang tot de gegevens beperken. We zullen de gegevens verwijderen zodra het probleem is opgelost.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op onze servers in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben privacywetten voor persoonsgegevens die verschillen van uw land. Hoewel de Verenigde Staten geen adequaatheidsbesluit van de Commissie van de Europese Unie hebben ontvangen, zullen we ervoor zorgen dat het wordt beschermd op een manier die consistent is met hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd als deze in uw land werden verwerkt.

Wat we niet doen met uw persoonsgegevens

We geven uw informatie niet door aan iemand anders, behalve aan onze zakelijke dienstverleners, voor zover dit nodig is om u de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd. We gebruiken geen geautomatiseerde systemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet voor profilering.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet, of we uw toestemming hebben verkregen.

Wat zijn mijn rechten op het gebied van persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en verwerken en die u op elk moment kunt uitoefenen:

 • Recht op toegang – u hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben.

 • Recht op rectificatie – u hebt het recht om persoonsgegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.

 • Recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen uit onze administratie.

 • Recht op beperking van de verwerking – waar bepaalde voorwaarden gelden om een ​​recht op beperking van de verwerking te hebben.

 • Recht op overdraagbaarheid – u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een andere organisatie.

 • Recht van bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing.

 • Recht op rechterlijke toetsing: in het geval dat we uw verzoek weigeren op grond van toegangsrechten, zullen we u een reden geven waarom. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen zoals beschreven in het onderstaande proces.

Alle bovenstaande verzoeken worden, indien van toepassing, doorgestuurd naar andere partijen die uw persoonlijke gegevens bewaren en verwerken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik een probleem heb met mijn persoonlijke gegevens die u bezit?

Neem contact op met onze privacyfunctionaris via dataprivacyoffice@aristechsurfaces.com

Hoe dien ik een klacht in over de manier waarop mijn persoonsgegevens worden bewaard of verwerkt?

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u als volgt contact opnemen met onze Privacyfunctionaris:

Via e-mail: dataprivacyofficer @aristechsurfaces.com

Per brief:
Aristech Surfaces
7350 Empire Drive
Florence, KY 41042
t.a.v.: Data Privacy Office

1-800-354-9858

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.

Deze AVG-privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.